ACTIVITATS EDUCATIVES 2017-2018

Cercador d'activitats

Identicaficació del centre
Cancel·lar
Com donar-se d'alta
Si desitja donar-se d'alta en el servici de reserva d'activitas online només ha de trucar al següent número de telèfon: 971 725 210
Introdueixi les dades de l'usuari autoritzat
Les dades són incorrectes o falta algun d'ells
Inici / Activitats educatives / Mallorca /

La Biodiversitat del Jardí

Activitats educatives

Dades de l'equipament

Jardí Botànic de Sóller

Ctra. de Palma-Port de Sóller, km 30,5

Tel: 971 634 014

E-mail: educacio@jardibotanicd...

Per a totes les activitats
Recomanacions de seguretat i bones pràctiques

Els mestres i els professors són els responsables dels alumnes durant el transcurs de l’activitat. Seguiu les normes de seguretat següents:

L’assistència dels mestres i dels professors és obligatòria durant tota l’activitat.

Heu de fer un recompte dels infants cada vegada que canvieu d’espai i abans de partir.

Els alumnes d’educació infantil han d’anar identificats amb una targeta ben visible en què aparegui el seu nom, el del centre educatiu i el telèfon. Recordau als alumnes les bones pràctiques socials i ambientals següents:

És necessari reduir el volum de residus utilitzant carmanyoles i cantimplores

Els equipaments no són d’ús educatiu exclusiu; hi ha altra gent que hi fa feina. Per tal de no destorbar-los, no sortiu dels espais educatius ni faceu renou.

Sigau respectuosos amb l’entorn. Si l’activitat es desenvolupa en un espai natural, no hi ha de quedar cap senyal del vostre pas: fems, branques arrancades...

Anau sempre pels camins llevat que l’educador us indiqui el contrari. Respectau els animals i les plantes.

Dugueu calçat i roba adequada a l’època de l’any i a les condicions meteorològiques.

La Biodiversitat del Jardí

 • Els al·lots practicaran el sistema de classificació dels éssers vius mentre veuen exemples de fauna i flora real al Jardí. Es parlarà dels diferents regnes i les seves característiques anatòmiques i fisiològiques. S’observaran les relacions entre fauna i flora i és parlarà de coevolució. Es destacaran els pol·linitzadors i la seva relació amb les plantes.
 • En petits grups els alumnes visitaran les diferents zones del Jardí i es fixaran amb la biodiversitat que hi ha. Les activitats aniran encaminades a compartir les troballes entre els diferents grups i, entre tots, veure la biodiversitat global. Segons les característiques dels insectes, es parlarà de la seva relació amb les plantes.
 • OBJECTIUS
 • - Fonamentar valors, actituds i comportaments favorables a la conservació de la biodiversitat.
 • - Adoptar actituds crítiques fonamentades en el coneixement de la biologia.
 • - Descriure les característiques generals dels grans grups taxonòmics.
Què oferim?
 • Itinerari per la zona de flora baleàrica i la zona de plantes de cultiu del Jardí, amb aturades didàctiques.
A qui ens adreçam?
 • 2n i 3r cicle de primària i 1r cicle d'ESO
Observacions
 • . Aquesta activitat es recomanable per fer durant la primavera.
 • · Durada de l'activitat: 1h. i 30 minuts per grup
 • . El nombre previst d'alumnes és de 50-60 ( es dividiran en dos grups
 • . Totes les activitats s'han de concertar prèviament
 • . Preu de l'activitat: 2,50€ per alumne.
 • . És imprescindible l'assistència del professor/a.
 • . Els responsables del grup s'han de posar en contacte amb el Jardí Botànic si el dia de la visita plou
Informació i inscripcions
 • . Tel. 971 634 014, de dilluns a divendres de 8 h a 15 h
 • . educacio@jardibotanicdesoller.org
 • . www.jardibotanicdesoller.org
 

© 2011 Fundació "SA NOSTRA", Caixa de Balears. Can Tàpera,5 [07015] Palma. Mallorca. Illes Balears. activitats_educatives@fundacio.sanostra.es

pie